การล้างค่าใน”บราวเซอร์แคช”

การล้างค่าใน”บราวเซอร์แคช”

Browser (Chrome / Firefox / Safari / Other…) ต่างก็มีการเก็บ ข้อมูลการใช้งานเดิมไว้ในเครื่องที่เราใช้งาน

จะมีการเก็บรายละเอียดไว้ในรูปแบบแคช (cache) เพื่อให้การแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับผู้พัฒนา หรือผู้ใช้งานในการสร้างเว็บ หรือ Web Builder , WordPress , SAAS user อาจจะมีบางครั้งที่ Server มีการปรับปรุง แต่ Browser ที่เราใช้งานอยู่กลับไม่ทำงาน ซึ่งมีความเป็นไปได้(สูง) ว่า cache ที่เครื่องที่เราใช้งานอยู่จำ file เก่าบางไฟล์ (file) ไว้ในเครื่องในขณะ server ต้นทางมีการปรับปรุงหรือ update เรียบร้อย แล้วทำให้การทำงานไม่สอดคล้องกัน เช่น login ไม่ได้ , ไม่สามารถ update ได้ หรือเข้าไปในบางเมนู ไม่ได้

คำแนะนำแรกๆ ที่ควรจะทำเพื่อคือการล้างแคช (clear cache) ของ Browser ที่ใช้งาน ซึ่งไม่ยาก สามารถทำได้ดังนี้

In Chrome
  1. เปิด โครม (Chorme browser) บนเครื่อง
  2. ในหน้า Chrome มุมขวาบน เลือก “More”.
  3. คลิก “More tools” ->  “Clear browsing data”.
  4. ด้านบนของ Pop-up page เลือก time range = “All time” เพื่อเลือกแบบลบ ทั้งหมด
  5. ถัดไปให้เลือก(check-box) ในหัวข้อ “Cookies and other site data” และ “Cached images and files,”.
  6. เสร็จแล้วกดปุ่ม. “Clear data” เพื่อล้างแคช (Cache).
in Safari

1. ใช้ปุ่ม “Command” + “Shift” + “E” หรือไปที่ Safari Menu “Develop” -> “Empty Caches”

Leave a Comment

Shopping Cart
  • Your cart is empty.
Scroll to Top